Service Loodgieter

Ventilatie

Bij een onderhoud zullen we standaard de twee belangrijkste onderdelen van uw ventilatiesysteem reinigen: de luchtkanalen en de luchtventielen. Er is een verschil tussen een mechanische ventilatie en een wtw ventilatiesysteem. Bij een onderhoud van deze laatste zullen we ook de filters reinigen en de op de ventilatiekanalen aangesloten installatie schoonmaken. We zijn actief in alle Vlaamse provincies.

Kan uw ventilatiesysteem wel een onderhoud gebruiken?
Bel 0495 56 37 78

Uw ventilatie is verantwoordelijk voor de gezonde aan- en afvoer van binnen- en buitenlucht. Het is dan ook belangrijk dat u van tijd tot tijd een onderhoud laat uitvoeren. Bij zo’n onderhoud van uw ventilatiesysteem zullen we de verschillende onderdelen steeds op een professionele manier reinigen. Het gaat dan in eerste instantie om de ventilatieventielen en de ventilatiekanalen. In de afgevoerde lucht zitten immers stof- en vetdeeltjes die op hun beurt bacteriën en schimmels aantrekken. Omdat deze deeltjes zich na verloop van tijd hechten aan de randen van uw ventilatiesysteem is het schoonmaken van uw ventielen en luchtkanalen dan ook aangewezen. Een andere reden om regelmatig een onderhoud te laten uitvoeren is dat zo’n stoftoename in de kanalen van een mechanische ventilatie ook een decibelverhoging met zich meebrengt. De kosten die aan het reinigen van een ventilatiesysteem verbonden zijn hangen af van de complexiteit van het ventilatiesysteem in uw woning. Bij een wtw systeem zullen we bijvoorbeeld ook de filters en de installatie moeten schoonmaken. De prijs voor een onderhoud ligt ook hoger naargelang het aantal kanalen.

Service Loodgieter - Lodewijk Dosfelstraat 9 - 9160 Lokeren - info@serviceloodgieter.be - T: 0495 56 37 78