Service Loodgieter

Ruimdienst

Onze ruimdienst staat u bij met het ruimen of ledigen van al uw sanitaire putten. Het gaat daarbij niet alleen om een klassieke beerput, septische put of vetput. Ook voor het ledigen of ruimen van een regenwaterput of turfput kan u op ons rekenen. Na het leegmaken en reinigen ontvangt u van onze ruimingsdienst een ruimattest. Dit attest zit in de prijs inbegrepen.

Regenwaterput reinigen

Hoewel een regenwaterput vandaag de dag normaal voorzien is van een filter die samen met de aanwezige bacteriën instaat voor het standaard onderhoud, kan er zich na verloop van tijd slib vormen op de bodem van uw waterput. Het is dan ook aangeraden om een regenwaterput om de vijf jaar te laten reinigen. Heeft de regenput geen filter dan gebeurt dit reinigen best ieder jaar. Omwille van de aanwezige micro-bacteriën is het kuisen van een regenwaterput niet iets dat je makkelijk zelf kan doen. Doe daarom een beroep op onze professionals: zij weten perfect hoe je zo’n waterput moet uitkuisen zonder de interne werking van de regenput aan te tasten. Anders loop je immers het risico dat de toevallige consumptie van het water leidt tot gezondheidsproblemen. Ook kan er tijdens het reinigingsproces van een regenwaterput waterstofsulfide vrijkomen, een gas met potentieel dodelijke gevolgen. Kies dus voor een expert wanneer u uw regenput wilt laten reinigen: onze expertise is zijn prijs meer dan waard.

Uw regenwaterput laten reinigen?
Bel ons 0495 56 37 78

 

Vetput, zinkput, infiltratieput, turfput, verliesput,… reinigen

Heeft u nog andere sanitaire putten die u wenst te ledigen? Geen probleem, onze ruimdienst kan het allemaal. In de horeca wordt er bijvoorbeeld vaak gebruik gemaakt van een zogeheten vetput of vetafscheider. Ook dit soort put laat je best regelmatig reinigen. Indien je deze vetvangput niet regelmatig laat legen dan is de kans immers niet onbestaande dat je als zaak plots te maken krijgt met verstoppingsproblemen. Zo’n voorval wil je natuurlijk ten allen kosten vermijden. Naast het leegmaken van een vetput, krijgen we ook soms de vraag om een zinkput, verliesput, infiltratieput of turfput te reinigen. Ook hier luidt het devies: geen probleem!

Vetput, turfput of andere put laten reinigen?
Bel ons 0495 56 37 78

 

Beerput ledigen

Het klassieke geval van een sanitaire put die men regelmatig moet laten ruimen is de zogeheten beerput of aalput. In tegenstelling tot zijn modernere tegenhanger, de septische put, is zo’n beerput niet aangesloten op het rioleringsstelsel. Het ledigen gebeurt via een sterfput: een bodemloze put die het afvalwater, nadat het deels werd afgebroken, afvoert naar de ondergrond. Als het afbreken van dit afvalwater niet snel genoeg verloopt (en dat is bij zo’n oude beerput wel eens het geval) kan de beerput vol komen te zitten en zal de afvoerleiding geblokkeerd worden. Sanitaire apparaten zoals een toilet of lavabo zullen dan maar moeilijk doorspoelen. In het geval van een verstopte beerput zit er niets anders op dan deze te laten legen door een professionele ruimingsdienst zoals de onze. Als ruimdienst beschikken we immers over het juiste gereedschap om zowat iedere soort beerput vakkundig te ruimen. Ook zijn we gemachtigd om u na het leegmaken een ruimattest te bezorgen. Dit attest is wettelijk verplicht en zit in de prijs van het ruimen inbegrepen. Het document bevestigt dat de inhoud van uw beerput na het ledigen wordt afgevoerd naar een erkend zuiveringsstation.

Beerput vol? Laat hem door ons ledigen!
Bel 0495 56 37 78

 

Septische put ledigen

Het afvalwater van een septische put of septic tank wordt in tegenstelling tot een klassieke beerput wel naar de riolering afgevoerd. Slechts in sommige gevallen zal het legen, na een initiële zuivering, plaatsvinden via een aparte bezinkput, verzinkput of decantatieput, van waaruit het gezuiverd water in de beek of ondergrond terechtkomt. Wat ook verschilt ten opzichte van de klassieke beerput is dat het proces van afbraak wordt opgedeeld waardoor het reinigen van het afvalwater vlotter verloopt. Dit alles maakt dat een septische put minder onderhoud vergt en dat u hem (theoretisch gezien) minder regelmatig moet laten ledigen. Toch kan ook zo’n septische put te maken krijgen met dichtslibben, o.a. door het overmatig gebruik van reinigingsproducten. Onze ruimingsdienst weet ook hier raad en met de juiste tools kunnen ze overgaan tot het ruimen van iedere soort septische put. Na het leegmaken of leegtrekken van de put krijgt u een erkend ruimattest, dat in onze prijs zit inbegrepen. De kostprijs van dit ledigen omvat verder ook het vervoer van het afvalwater uit uw septische put naar het zuiveringsstation.

Septische put laten ledigen?
Contacteer ons op 0495 56 37 78

Service Loodgieter - Lodewijk Dosfelstraat 9 - 9160 Lokeren - info@serviceloodgieter.be - T: 0495 56 37 78